Chmielecki Fundusz Oświaty

Firmy i osoby prywatne zainteresowane udzieleniem wsparcia finansowego - darowizny - dla naszej Szkoły na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia mogą dokonać wpłaty na FFLZB
ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj

nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
koniecznie z dopiskiem: NA CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY

 

"CFO - Chmielecki Fundusz Oświaty" został utworzony 20 października 2008r. w porozumieniu z FFLZB w Biłgoraju jako fundusz wydzielony. Celem utworzonego Funduszu jest: zakup sprzętu szkolnego, wyposażenia i pomocy naukowych, przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, dofinansowywanie szkolnych organizacji, inicjatyw, imprez i wyjazdów. Wszystkie osoby zainteresowane wspieraniem działalności edukacyjnej i oświatowej w Chmielku prosimy o dokonywanie wpłat na podany wyżej numer konta, koniecznie z dopiskiem "na CFO Chmielek". Informujemy, że Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest organizacją pożytku publicznego. W zwiazku z tym możliwe jest przekazywanie na rzecz Fundacji a tym samym i Funduszu CFO Chmielek 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (nie wiaże się to z wydatkiem finansowym, lecz jedynie z przesunięciem podatku należnego Państwu). Ponadto podatnicy PIT mają prawo odliczyć od dochodu darowizny przekazywane na rzecz Funduszu CFO Chmielek w wysokosci max 6% podstawy opodatkowania, a podatnicy CIT w wysokości do 10% podstawy opodatkowania. Fundusz CFO Chmielek ma również możliwość uzyskiwania nawiązek sądowych oraz otrzymywania różnych darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych, firm i instytucji.

05 października 2009r. na posiedzeniu Rady Fundacji FLZB w związku ze zgromadzeniem przez Chmielecki Fundusz Oświaty Kapitału założycielskiego w wysokości 5.000 złotych został zatwierdzony Regulamin CFO


W roku 2017 wpływy na CFO wyniosły: 14.823,25 zł

(na dzień 31 grudnia 2017r.)

w tym:

7.811,25 zł - pozostało z 2016r.,

2.962,00 zł - z odpisu 1% podatku dochodowego za 2016r.,

2.400,00 zł - darowizna od Państwa Zofii i Waldemara Błaszczaków,

1.050,00 zł - darowizna Samorządu Uczniowskiego (kiermasz ozdób światecznych, kiermasz książek, przedstawienie teatralne),

600,00 zł - darowizna osoby fizycznej.

 

Wydatki na kwotę 6.090,19 zł:

320,00 zł - dofinansowanie wycieczek szkolnych uczniów,

2.037,20 zł - dofinasowanie wyjazdów uczniów na pływalnię w Janowie Lubelskim,

710,28 zł - zakup zeszytów ćwiczeń z historii i chemii dla uczniów,

3.022,71 zł - zakup materiałów reklamowych na 20-lecie nadania szkole imienia.


W imieniu całej społeczności szkolnej
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielku
składa serdeczne podziękowanie wszystkim DARCZYŃCOM
za przekazane na nasze konto pieniądze w ramach darowizn
oraz 1% swojego podatku za rok 2016.

 

Jednocześnie Komisja CFO i cała społeczność Szkoły
serdecznie prosi
o dalsze wspomaganie działalności Funduszu.


(od 2013 roku FFLZB nie udostępnia wykazu darczyńców)