Kadra Pedagogiczna

Imię i Nazwisko Kwalifikacje pedagogiczne
Stopień awansu zawodowego
Zbigniew Sokal informatyka, technika, zarządzanie w oświacie, oligofrenopedagogika
dyplomowany
Marzena Bździuch kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna
dyplomowany
Angelika Hajda psycholog szkolny kontraktowy
Ewelina Iwańczyk język angielski, oligofrenopedagogika mianowany
Łukasz Iwańczyk język angielski, oligofrenopedagogika dyplomowany
Mirosław Juda wychowanie fizyczne, trener II klasy w lekkiej atletyce
dyplomowany
Barbara Karaś chemia, edukacja wczesnoszkolna, stażysta
Krzysztof Majewski wychowanie fizyczne, instruktor sportu w tenisie, instruktor narciarstwa zjazdowego dyplomowany
Renata Majewska język niemiecki, wiedza o społeczeństwie, historia dyplomowany
Henryk Małyszek informatyka, technika dyplomowany
Mariola Małyszek matematyka, logopedia, terapia pedagogiczna dyplomowany
Krystyna Matysiak kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna dyplomowany
Halina Pikuta język polski, terapia pedagogiczna dyplomowany
Agnieszka Rój bibliotekoznawstwo, edukacja dla bezpieczeństwa i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, biologia, mianowany
Beata Słoma historia, j. polski, pedagogika wczesnoszkolna, pedagogika kulturalno - oświatowa, sztuka, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna mianowany
Kazimiera Sokal przyroda, biologia, technika, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna dyplomowany
Renata Surmacz nauczanie początkowe, pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
mianowany
x Marek Tworek katecheza dyplomowany
Elżbieta Wiśniewska bibliotekoznawstwo, pedagogika wczesnoszkolna
mianowany
Jolanta Zwolińska kształcenie zintegrowane, terapia pedagogiczna dyplomowany