BIBLIOTEKA SZKOLNA

      DSC_0351                             DSC_0344

*          Godziny pracy

*        Regulaminy

*        Lektury

*        Ciekawostki

linia ozdobna pion

 

 

linia ozdobna

 

 

Biblioteka szkolna mieści się w budynku Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. „Grom” w Chmielku. Biblioteka zajmuje jedno pomieszczenie podzielone na wypożyczalnię i czytelnię, w której znajdują się 4 stanowiska komputerowe. Godziny otwarcia biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów i informacji podczas zajęć lekcyjnych

i po ich zakończeniu.

Księgozbiór biblioteki tworzą lektury, zbiory literatury pięknej i popularnonaukowej. Użytkownicy placówki bibliotecznej mają do dyspozycji księgozbiór podręczny złożony
z encyklopedii, słowników oraz informatorów, który udostępniany jest na miejscu.
Gromadzony księgozbiór uwzględnia potrzeby czytelników, wiek, typ szkoły i poziom kształcenia. Biblioteka prenumeruje 8 czasopism dla uczniów i nauczycieli.

 

CZASOPISMA

 

DLA UCZNIÓW

DLA NAUCZYCIELI

Poznaj Świat

Przyroda Polska

Victor Junior

Victor

Wiedza i Życie

 

gazetagif

 

 

Biblioteka w Szkole

Język Polski

Wychowanie w Przedszkolu

 

gazeta 3

 

linia ozdobna

 

 

DSC_0352                       DSC_0348