Strona główna

Godziny pracy

Lektury

Ciekawostki

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 

Celem działalności biblioteki szkolnej jest:

1.   wypożyczanie książek, czasopism, materiałów dydaktycznych,

2.   gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie informacji, czyli pełnienie roli szkolnego centrum informacji,

3.   prowadzenie zajęć bibliotecznych.

 

*       Ze zbiorów biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice. Ze zbioru podręcznego czytelni korzysta się na miejscu, bądź książki, materiały z tego zbioru mogą być wypożyczane nauczycielom do lekcji.

*       Część księgozbioru można przekazać do użytku w pracowniach przedmiotowych, za którą odpowiedzialność przejmują nauczyciele.

*       Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, w tym tylko jedną lekturę obowiązkową na okres jednego miesiąca.

*       Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni. W wyjątkowych sytuacjach można uzyskać przesunięcie zwrotu.

*       Uczeń przygotowujący się do konkursów ma prawo do wypożyczenia większej ilości książek jednorazowo.

*       Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.

*       Książkę należy szanować jako dobro szkoły, zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

*       W przypadku zniszczenia lub zgubienia ksiązki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości po uzgodnieniu z bibliotekarzem.

*       Czytelnicy wypożyczają książki od września do końca maja. W czerwcu należy zwrócić książki do biblioteki szkolnej.

*       Uczeń ma prawo korzystania ze zbiorów i mediów jako źródła informacji oraz z warsztatu informacyjnego biblioteki i wykorzystania zdobytej wiedzy do własnych opracowań.

*       W bibliotece należy zachować ciszę.

*       Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych

 

 

 

REGULAMIN CZYTELNI

 

*       Czytelnia jest czynna w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

*       Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły.

*       Zabrania się wnoszenia jedzenia, picia, odzieży wierzchniej.

*       Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

*       Stanowisko komputerowe jest udostępniane jedynie pod opieką nauczyciela.

*       Z Internetu można korzystać jedynie w celach dydaktycznych.

*       W czytelni obowiązuje cisza. Czytelnicy zachowujący się głośno, łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z czytelni.

*       Ze względu na ochronę antywirusową zabrania się samowolnego używania własnych nośników danych.

*       Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność finansową za szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem sprzętu komputerowego lub zniszczeniem innych materiałów bibliotecznych.

 

 

     

 

REGULAMIN

INTERNETOWEGO CENTRUM
INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

 

Centrum służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji.

 

*       Centrum jest czynne w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

*       Z centrum mogą korzystać nauczyciele i uczniowie Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. Grom w Chmielku.

*       Uczniowie klas I – III mogą korzystać z centrum pod opieką uczniów klas IV – VI lub nauczyciela bibliotekarza.

*       Stanowiska komputerowe służą wyłącznie do korzystania z Internetu i przeglądu programów multimedialnych znajdujących się w bibliotece.

*       Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach oraz ustawieniach komputera.

*       Korzystający odpowiada materialnie za stanowisko i za wyrządzone szkody (zniszczenie sprzętu, zawirusowanie).

*       Drukować można tylko za zgodą bibliotekarza.

*       Przy jednym stanowisku mogą pracować maksymalnie dwie osoby.

*       W wyjątkowych przypadkach jedno stanowisko może być zarezerwowane na potrzeby szkoły.

*       Za ewidentne łamanie regulaminu uczeń może zostać pozbawiony prawa korzystania z centrum na czas określony przez bibliotekarza.

*       W przypadku dużej liczby chętnych do korzystania z centrum multimedialnego czas pracy przy komputerze będzie ograniczony.

*       Wykorzystanie centrum w celach innych niż naukowych jest dopuszczalne w przypadku wolnych stanowisk.