Chmielecki Fundusz Oświaty

Firmy i osoby prywatne zainteresowane udzieleniem wsparcia finansowego - darowizny - dla naszej Szkoły na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia mogą dokonać wpłaty na FFLZB
ul. T. Kościuszki 65, 23 - 400 Biłgoraj

nr konta: 22 9614 0008 2005 0007 5819 0001
koniecznie z dopiskiem: NA CHMIELECKI FUNDUSZ OŚWIATY

 

"CFO - Chmielecki Fundusz Oświaty" został utworzony 20 października 2008r. w porozumieniu z FFLZB w Biłgoraju jako fundusz wydzielony. Celem utworzonego Funduszu jest: zakup sprzętu szkolnego, wyposażenia i pomocy naukowych, przyznawanie stypendiów najzdolniejszym uczniom, dofinansowywanie szkolnych organizacji, inicjatyw, imprez i wyjazdów. Wszystkie osoby zainteresowane wspieraniem działalności edukacyjnej i oświatowej w Chmielku prosimy o dokonywanie wpłat na podany wyżej numer konta, koniecznie z dopiskiem "na CFO Chmielek". Informujemy, że Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej jest organizacją pożytku publicznego. W zwiazku z tym możliwe jest przekazywanie na rzecz Fundacji a tym samym i Funduszu CFO Chmielek 1% podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego (nie wiaże się to z wydatkiem finansowym, lecz jedynie z przesunięciem podatku należnego Państwu). Ponadto podatnicy PIT mają prawo odliczyć od dochodu darowizny przekazywane na rzecz Funduszu CFO Chmielek w wysokosci max 6% podstawy opodatkowania, a podatnicy CIT w wysokości do 10% podstawy opodatkowania. Fundusz CFO Chmielek ma również możliwość uzyskiwania nawiązek sądowych oraz otrzymywania różnych darowizn, spadków, zapisów od osób fizycznych, firm i instytucji.

05 października 2009r. na posiedzeniu Rady Fundacji FLZB w związku ze zgromadzeniem przez Chmielecki Fundusz Oświaty Kapitału założycielskiego w wysokości 5.000 złotych został zatwierdzony Regulamin CFO


W roku 2019 wpływy na CFO wyniosły: 12.688,61 zł

(na dzień 31 grudnia 2019r.)

w tym:

9.857,71 zł - wpłaty darczyńców i pozostałość z 2018r.,

320,00 zł - prowizja z kiermaszu książek (koło biblioteczne),

2.510,90 zł - z odpisu 1% podatku dochodowego za 2018r.,

 

Wydatki na kwotę 7.312,40 zł:

2.400,00 zł - nagrody im. Patrona Szkoły (dla trzech uczniów kl. VIII),

1.046,32 zł - dofinasowanie wyjazdów uczniów na pływalnię,

1.760,00 zł - dofinansowanie wycieczek uczniów,

1.161,12 zł - zakup materiałów reklamowych dla CFO i na kampanię ZTU,

500,00 zł - dofinansowanie wyjazdu uczniów na stok narciarski,

444,96 zł - zakup zeszytów ćwiczeń dla uczniów.

 


W imieniu całej społeczności szkolnej
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielku
składa serdeczne podziękowanie wszystkim DARCZYŃCOM
za przekazane na nasze konto pieniądze w ramach darowizn
oraz 1% swojego podatku za rok 2018.

 

Jednocześnie Komisja CFO i cała społeczność Szkoły
serdecznie prosi
o dalsze wspomaganie działalności Funduszu.


(od 2013 roku FFLZB nie udostępnia wykazu darczyńców)