Aktualności

Narodowe czytanie "Balladyny"

W środę, 23 września 2020r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Narodowego czytania pod Patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy". Lekturą tegorocznej odsłony akcji była "Balladyna" Juliusza Słowackiego. Uczniowie czytali fragmenty utworu podczas zajęć szkolnych. Zobacz zdjęcia.

data: Wrz. 29, 2020
Zakup i dostawa laptopów

Szkoła Podstawowa im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku w ramach rządowego programu "Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego" pozyskała kolejne laptopy. W I turze otrzymaliśmy 10 komputerów, natomiast w II turze 8. Laptopy mają ułatwić uczniom naukę w szkole, a w razie konieczności posłużyć do edukacji zdalnej.

data: Wrz. 14, 2020
Spotkanie z rodziną Patrona szkoły

W dniach 5 i 6 września 2020 r. odbył się I Rajd Osuchowski zorganizowany przez Stowarzyszenie Rodzin Żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego „Osuchy 1944”. W rajdzie uczestniczyło 25 osób. Byli to głównie członkowie naszego Stowarzyszenia, członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. por. Konrada Bartoszewskiego ps. ”Wir” oraz kilku grupka sympatyków historii. Celem Rajdu było przybliżenie wydarzeń, które miały miejsce w Puszczy Solskiej w dniach od 23 do 25 czerwca 1944r. Prezes Stowarzyszenie Pan Waldemar Błaszczak (syn Patrona naszej szkoły) wraz z małżonką Panią Zofią Błaszczak i  czworo członków ich rodziny, po rajdzie 6 września odwiedzili naszą szkołę. Zobacz zdjęcia.

data: Wrz. 9, 2020
Pomoc materialna dla uczniów

W sekretariacie szkoły dostępne są wnioski o pomoc materialną dla uczniów. Termin składania wniosków o pomoc w formie stypendium szkolnego upływa z dniem 15 września 2020r.

data: Wrz. 2, 2020
Egzamin ósmoklasisty - czerwiec 2020

W roku szkolnym 2019/2020 na egzaminie końcowym uczniowie klasy ósmej uzyskali bardzo dobry wynik. Średni wynik naszej szkoły (z trzech przedmiotów egzaminacyjnych) jest wyższy niż w Gminie Łukowa, wyższy od wyniku w powiecie, w województwie i w Polsce. Gratulujemy.

data: Wrz. 2, 2020
Rozpoczęcie roku szkolnego - DESZCZ

Ze względu na opady deszczu nie będzie inauguracji roku szkolnego na placu przed szkołą. O godzinie 900 odbędą się tylko spotkania uczniów z wychowawcami w klasach.

Uczniowie udają się do klas obowiązkowo w maseczkach, z zachowaniem dystansu społecznego (1,5m) i po dezynfekcji rąk!

Uczniowie będą wchodzić do szkoły wymienionymi niżej wejściami:

przedszkole

wejście od strony placu zabaw

klasy I-III, VII

wejście do małej szkoły

klasa V

wejście do biblioteki publicznej

klasy IV, VI, VIII, zerówka

wejście główne na parter

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia  bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły Rodzice nie będą mogli wejść do budynku szkoły. Prosimy aby rodzice oczekiwali na odbiór dzieci przed budynkiem szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego lub w samochodach.

Wyjątek stanowią Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego, zerówki oraz uczniów klasy pierwszej, którzy obowiązkowo w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego (1,5m) oraz po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach mogą wejść z dziećmi na korytarz odpowiednio przy salach nr 1, 4 i 12. W tym przypadku spotkania odbędą się z podziałem na dwie grupy (połowa klasy oczekuje na korytarzu).

Do szkoły mogą wejść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz takie, których współmieszkańcy nie przebywają na kwarantannie!

data: Wrz. 1, 2020
Inauguracja roku szkolnego - list dyrektora
data: Wrz. 1, 2020
Ubezpieczenie dziecka w roku szkolnym 2020/2021

Informacje dotyczące ubezpieczenia NNW uczniów Szkoły Podstawowej w Chmielku w roku szkolnym 2020/2021:

Firmą oferującą ubezpieczenie w SP w Chmielku jest InterRisk (poprzez brokera Inter Broker Sp. z o.o.). W załączeniu najważniejsze informacje nt. NNW oraz formularz zgłoszenia szkody:

Ulotka z zakresem ubezpieczenia i niezbędnymi informacjami dotyczącymi zgłoszenia roszczenia,

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,

Formularz zgłoszenia roszczenia.

data: Wrz. 1, 2020
Rozpoczęcie nowego roku szkolnego

We wtorek, 01 września br. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej nauka rozpoczyna się w trybie stacjonarnym. Uroczystość inauguracji odbędzie się o godz. 900 na placu przed szkołą (proszę zabrać parasole). Po spotkaniu na placu szkolnym, uczniowie z wychowawcami spotkają się w klasach.

Uczniowie udają się do klas obowiązkowo w maseczkach, z zachowaniem dystansu społecznego (1,5m) i po dezynfekcji rąk!

Ze względów bezpieczeństwa prosimy, aby rodzice oczekiwali na odbiór dzieci przed budynkiem szkoły z zachowaniem bezpiecznego dystansu społecznego.

Uczniowie będą wchodzić do szkoły wymienionymi niżej wejściami:

przedszkole wejście od strony placu zabaw
klasy I-III, VII wejście do małej szkoły
klasa V wejście do biblioteki publicznej
klasy IV, VI, VIII, zerówka wejście główne na parter

Jeżeli będą sprzyjające warunki atmosferyczne spotkanie oddziałów przedszkolnych odbędzie się na placu przed szkołą.

W przypadku intensywnych opadów deszczu odbędzie się tylko spotkanie uczniów z wychowawcami w klasach.

W związku z sytuacją epidemiologiczną i koniecznością zapewnienia  bezpieczeństwa uczniom
i pracownikom szkoły
Rodzice nie będą mogli wejść do budynku szkoły. Wyjątek stanowić będą Rodzice dzieci oddziału przedszkolnego, zerówki oraz uczniów klasy pierwszej - obowiązkowo w maseczkach z zachowaniem dystansu społecznego (1,5m) oraz po dezynfekcji rąk lub w rękawiczkach.
W tym przypadku spotkania odbędą się z podziałem na dwie grupy.

Do szkoły mogą wejść wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz takie, których współmieszkańcy nie przebywają na kwarantannie!

data: Sier. 28, 2020
Starsze wiadomości