Ogłoszenia

KOMUNIKAT

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020r., Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielku informuje, iż od 30 listopada 2020r. do 03 stycznia 2021r. przedłużona zostaje nauka zdalna w klasach I-VIII. Dzieci z oddziałów przedszkolnych zajęcia lekcyjne realizują bez zmian, stacjonarnie na terenie Szkoły.

Szczegóły organizacyjne będą podawane na bieżąco przez wychowawców klas i nauczycieli.
Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Szkoły i w dzienniku elektronicznym.

data: Lis. 25, 2020
Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku informuje, że 14 października 2020r. (najbliższa środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

data: Paź. 13, 2020
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca br. jest zakończenie roku szkolnego. Ze względu na COVID-19 nie będzie wspólnej uroczystości dla wszystkich uczniów. Wręczenia świadectw i nagród książkowych dokonają wychowawcy klas na dwóch korytarzach szkoły. Nauczyciele powinni mieć maski bądź przyłbice oraz założone rękawice. Uczniowie w maskach będą wchodzić pojedynczo (młodsze dzieci wraz z rodzicami) z zachowaniem dystansu społecznego (w odległości najmniej 1,5m od siebie).

Jedna grupa uczniów będzie odbierała świadectwa na parterze nowego budynku (dzieci będą wchodzić wejściem głównym i wychodzić drzwiami na plac zabaw), druga grupa odbierze świadectwa na korytarzu małej szkoły (wejdą drzwiami obok siłowni a wyjdą drzwiami biblioteki publicznej).

Przed otrzymaniem świadectw i po ich otrzymaniu uczniowie nie powinny gromadzić się.

GRAFIK CZASU ODBIORU ŚWIADECTW PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLASY


data: Czerwiec 22, 2020
Wykaz podręczników 2020-2021

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2020/2021 znajduje się w plikach do pobrania.

data: Czerwiec 10, 2020
Informacja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, prosimy o:

1. zwrot wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek w terminach wyznaczonych dla poszczególnych klas:   
01.06. - 02.06.20r. - kl. I - II   
03.06. - 04.06.20r. - kl. III - IV   
05.06. - 08.06.20r. - kl. V - VI   
09.06. - 10.06.20r. - kl. VII - VIII

2. zwrot podręczników szkolnych w wyznaczonych dniach:   
15.06. - 16.06.20r. - kl. I, II, III   
17.06. - 18.06.20r. - kl. IV, V, VI   
19.06.20r.              - kl. VII, VIII

3. odbiór odzieży i obuwia pozostawionych w szatni szkolnej oraz w przedszkolu.

Ponadto informujemy o możliwości odbioru zdjęć indywidualnych i grupowych. Zdjęcia będą sprzedawane przy wejściu do szkoły.
Ceny zdjęć:
grupowe        -  7 zł
portret           -  9 zł
koleżeńskie    -  3 zł
legitymacyjne - 18 zł

data: Maj 26, 2020
Wyniki rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku informuje, że wszyscy kandydaci z naszego obwodu szkolnego zostali przyjęci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021.

data: Kwiecień 20, 2020
Koronawirus: przedłużenie terminu zamknięcia szkół

Informujemy, że zamknięcie szkoły zostało przedłużone do dnia 24 maja 2020r. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka będzie realizowana zdalnie, zgodnie z wcześniejszym rozkładem zajęć. Prosimy wszystkich uczniów o logowanie się do dziennika Librus!!!

data: Kwiecień 10, 2020
Kryteria wyboru szkoły ponadpodstawowej z perspektywy Rodzica
data: Kwiecień 7, 2020
Wyniki rekrutacji do przedszkola

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku informuje, że wszyscy kandydaci z naszego obwodu szkolnego zostali zakwalifikowani do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2020/2021. Kandydatów niezakwalifikowanych powiadomimy telefonicznie. Prosimy o potwierdzenie do dnia 17 kwietnia 2020r. przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego w postaci pisemnego oświadczenia, które można otrzymać w sekretariacie bądź pobrać ze strony internetowej Szkoły - w plikach do pobrania.

data: Kwiecień 6, 2020
Starsze wiadomości