Ogłoszenia

PRZEDŁUŻENIE ZAJĘĆ ZDALNYCH W KLASACH IV-VIII

Zgodnie z najnowszym Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Chmielku informuje, iż od 15 lutego 2021r. do 28 lutego 2021r. przedłużona zostaje nauka zdalna w klasach IV-VIII. Dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie klas I-III zajęcia lekcyjne realizują bez zmian, stacjonarnie na terenie Szkoły.

Szczegóły organizacyjne będą podawane na bieżąco przez wychowawców klas i nauczycieli.
Prosimy o śledzenie komunikatów na stronie internetowej Szkoły i w dzienniku elektronicznym.

data: Lut. 12, 2021
Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku ogłasza postępowanie rekrutacyjne dzieci do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2021/2022. Zapisy prowadzone są w sekretariacie Szkoły w terminie od 01 do 25 marca 2021r. Wymagane dokumenty można otrzymać w sekretariacie bądź pobrać ze strony internetowej Szkoły - w plikach do pobrania. Regulamin postępowania rekrutacyjnego znajduje się w dokumentach szkolnych.

data: Lut. 8, 2021
PRZERWA ŚWIĄTECZNA

Informujemy, że od 21 grudnia 2020r. do 03 stycznia 2021r. trwa zimowa przerwa świąteczna, która jest czasem wolnym od zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych. Następujące po niej ferie zimowe rozpoczną się 04 stycznia 2021r. i potrwają do 17 stycznia 2021r.

data: Gru. 18, 2020
Dziecięcy Telefon Zaufania

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym. W związku z  panującą pandemią koronawirusa oraz wiążący się z nią przymus izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym też utrudniona możliwość uzyskania pomocy psychologicznej, uruchomił całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 oraz czat internetowy dedykowany młodym ludziom, prowadzony przez profesjonalnych psychologów https://brpd.gov.pl/sos-czat/. Potrzebujące dziecko, podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, może uzyskać natychmiastowe psychologiczne wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Szczegóły na stronie: https://brpd.gov.pl/

data: Gru. 17, 2020
Zmiana terminu ferii zimowych

Informujemy, iż na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki, podpisanego w dniu 27 listopada 2020r. w tym roku szkolnym ferie zimowe dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 04 do 17 stycznia 2021r.
Przyjęte rozwiązanie dotyczące tegorocznych ferii, zgodnie z zapowiedzią Prezesa Rady Ministrów, ma na celu zmniejszenie mobilności uczniów i ich rodzin, co wpłynie na rozprzestrzenianie się COVID-19.

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych dokonano korekty organizacji roku szkolnego dostępną TUTAJ. Zachęcamy również do zapoznania się z aktualnym kalendarzem roku szkolnego dostępnym TUTAJ. Zmiany oznaczono kolorem czerwonym.

data: Gru. 4, 2020
Ogłoszenie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. por. Edwarda Błaszczaka ps. "GROM" w Chmielku informuje, że 14 października 2020r. (najbliższa środa) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych.

data: Paź. 13, 2020
Zakończenie roku szkolnego 2019/2020

26 czerwca br. jest zakończenie roku szkolnego. Ze względu na COVID-19 nie będzie wspólnej uroczystości dla wszystkich uczniów. Wręczenia świadectw i nagród książkowych dokonają wychowawcy klas na dwóch korytarzach szkoły. Nauczyciele powinni mieć maski bądź przyłbice oraz założone rękawice. Uczniowie w maskach będą wchodzić pojedynczo (młodsze dzieci wraz z rodzicami) z zachowaniem dystansu społecznego (w odległości najmniej 1,5m od siebie).

Jedna grupa uczniów będzie odbierała świadectwa na parterze nowego budynku (dzieci będą wchodzić wejściem głównym i wychodzić drzwiami na plac zabaw), druga grupa odbierze świadectwa na korytarzu małej szkoły (wejdą drzwiami obok siłowni a wyjdą drzwiami biblioteki publicznej).

Przed otrzymaniem świadectw i po ich otrzymaniu uczniowie nie powinny gromadzić się.

GRAFIK CZASU ODBIORU ŚWIADECTW PRZEZ POSZCZEGÓLNE KLASY


data: Czerwiec 22, 2020
Wykaz podręczników 2020-2021

Wykaz podręczników na nowy rok szkolny 2020/2021 znajduje się w plikach do pobrania.

data: Czerwiec 10, 2020
Informacja

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną oraz zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego 2019/2020, prosimy o:

1. zwrot wypożyczonych z biblioteki szkolnej książek w terminach wyznaczonych dla poszczególnych klas:   
01.06. - 02.06.20r. - kl. I - II   
03.06. - 04.06.20r. - kl. III - IV   
05.06. - 08.06.20r. - kl. V - VI   
09.06. - 10.06.20r. - kl. VII - VIII

2. zwrot podręczników szkolnych w wyznaczonych dniach:   
15.06. - 16.06.20r. - kl. I, II, III   
17.06. - 18.06.20r. - kl. IV, V, VI   
19.06.20r.              - kl. VII, VIII

3. odbiór odzieży i obuwia pozostawionych w szatni szkolnej oraz w przedszkolu.

Ponadto informujemy o możliwości odbioru zdjęć indywidualnych i grupowych. Zdjęcia będą sprzedawane przy wejściu do szkoły.
Ceny zdjęć:
grupowe        -  7 zł
portret           -  9 zł
koleżeńskie    -  3 zł
legitymacyjne - 18 zł

data: Maj 26, 2020
Starsze wiadomości