Dyrektorzy

Obok nazwisk dyrektorów podany został okres sprawowania funkcji.


1. Władysław Matwiejszyn - 21.11.1959 - 31.08.1976
2. Zygmunt Przytuła - 01.09.1976 - 31.07.1983
3. Stanisław Marczak - 01.08.1983 - 31.08.1991
4. Zbigniew Sokal - 01.09.1991 - obecny Dyrektor